Sol·licitud d'alta de voluntari/a

 
La contrasenya ha de tenir un mínim de 4 caràcters
L'Associació de Voluntaris de CaixaBank tractarà les teves dades personals amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d'alta com a voluntari, sobre la base de la teva sol·licitud. Per a això, comprovarem si compleixes els requisits necessaris (per exemple, si ets major d'edat). També, si has indicat que treballes en CaixaBank, en alguna de les empreses del grup CaixaBank, o en alguna Entitat col·laboradora, ens posarem en contacte amb aquesta empresa per a verificar la teva condició d'empleat i li comunicarem les teves dades personals identificatives, amb la finalitat d'adequar la teva relació de voluntariat a aquesta condició i oferir-te activitats específiques.
Una vegada completada la teva sol·licitud d'alta, podràs accedir a la part privada de la web i utilitzar les funcions disponibles per a voluntaris. Podràs trobar tota la informació respecte al tractament de dades que realitzem en la web en https://www.voluntariadocaixabank.org/politica-privacidad i la informació sobre el tractament de dades que realitza l'Associació en l'Acord d'incorporació.
Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, portabilitat de les seves dades personals, a retirar el seu consentiment i a no ser objecte d'una decisió automatitzada, d'acord amb la llei, en l'adreça electrònica: www.caixabank.com/ejerciciodederechos
A més, si tens alguna reclamació derivada del tractament de les seves dades, pots dirigir-la a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
L'Acord d'Incorporació a l'Associació de Voluntaris conté tota la informació necessària perquè puguis desenvolupar la teva labor de voluntariat. Per a completar l'alta, és necessari que ho acceptis, marcant la següent casella. Per a poder fer-ho hauràs de descarregar-ho, fent clic en l'enllaç, i llegir-lo abans, si us plau.
He llegit, entenc i accepto el Acord d’incorporació ACORD D'INCORPORACIÓ
Si marques “Sí,” utilitzarem les teves dades per a remetre't, pels canals de comunicació que ens hagis facilitat (telèfon, mail, carta postal, *sms, notificacions *push), informació rellevant sobre l'Associació, com a noves accions de voluntariat, esdeveniments, o altres informacions que creguem siguin rellevants per a tu com a persona voluntària.
NO
Si marques “Sí,” comunicarem a CaixaBank les següents categories de dades personals:
- Dades identificatives i de contacte
- Dades sobre interessos, preferències o disponibilitat com a voluntari
- Dades generades en el marc de les activitats de voluntariat en les quals participis
CaixaBank comprovarà la seva condició de client, i en cas afirmatiu, inclourà aquesta informació en la seva fitxa de client i les utilitzarà per a les finalitats que CaixaBank li hagi informat a cada moment.
CaixaBank únicament utilitzarà aquesta informació en el cas que siguis client de l'entitat.
NO
Si marques “Sí,” utilitzarem les teves dades per a dur a terme la captació, reproducció i/o publicació de la teva imatge (comprensiva d'imatge i veu).
El reportatge/material fotogràfic i/o audiovisual en el qual aparegui/n la/imatge/és podrà ser difós en qualsevol mitjà (TV, premsa, internet, etc.) i en qualsevol suport publicitari i mediàtic (fullets, pancartes, panells, pàgina web, memòria d'activitats, publicacions, reportatges, etc.), tot això sense caràcter limitatiu i incloent qualsevol altre mitjà i suports necessari per a la difusió dels programes i activitats desenvolupats per les entitats indicades, per si mateixes o en col·laboració amb altres entitats, amb la finalitat de promocionar les activitats pròpies de l'Associació de Voluntaris de CaixaBank en compliment del seu objecte social o fundacional, i sense ànim de lucre.
L'autorització s'atorga sense limitació territorial i durant un període de dos (2) anys. Si retires el teu consentiment, a partir d'aquest moment no captarem la teva imatge per a reproduir-la i/o publicar-la.
Aquesta autorització és completament gratuïta, i et compromets a no sol·licitar ni reclamar cap compensació, pagament, reemborsament ni indemnització a canvi de la present autorització.
Addicionalment, si marques “Sí” a la cessió de drets d'imatge a les empreses del Grup CaixaBank, utilitzarem també la teva imatge per a comunicar-los a altres empreses del Grup CaixaBank (llistades més a baix) faran servir la teva imatge amb la finalitat de promocionar la labor del Grup CaixaBank en el desenvolupament de les activitats de l'Associació de Voluntaris.
SÍ     NO     Cessió de drets d'imatge a l'Associació de Voluntaris de CaixaBank
SÍ     NO     Cessió de drets d'imatge a les empreses del Grup CaixaBank
(i)