Sol·licitud d'alta de voluntari/a

 
La contrasenya ha de tenir un mínim de 4 caràcters
L'Associació de Voluntaris de CaixaBank i CaixaBank, S.A. tractaran les seves dades personals (inclosa la imatge) amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d'alta com a voluntari i la seva participació en les activitats de voluntariat; promoure el voluntariat; enviar-li informació -fins i tot per mitjans electrònics- sobre activitats similars. En el document "Tractament de dades personals" s’indica com pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició.S
He llegit, entenc i accepto el "Tractament de dades personals"
Registrant-se com a voluntari, autoritza a l'Associació de Voluntaris de CaixaBank i a CaixaBank, S.A. a realitzar fotografies i vídeos sobre les activitats de voluntariat en les què hi participi i a utilitzar aquest material fotogràfic i audiovisual en el qual aparegui la seva imatge.
Les fotografies i imatges en què aparegui la seva imatge podran ser difoses en qualsevol mitjà (TV, premsa, internet, etc.) i en qualsevol tipus de suport publicitari i mediàtic (fulletons, pancartes, panells, pàgines web, memòries d’activitats, publicacions, reportatges, xarxes socials, etc.) per tal de promocionar el voluntariat. La seva autorització s'atorga sense limitació territorial per un període de deu anys des de la cessió del contingut i és completament gratuïta. Es compromet a no sol·licitar ni reclamar cap compensació, pagament, reemborsament ni indemnització a canvi d'aquesta autorització emesa lliurement per a la utilització de la seva imatge.
Pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment enviant un correu electrònic a privacidad@voluntarioslacaixa.org
Autoritzo l'ús de la meva imatge per part de l'Associació de Voluntaris de CaixaBank i CaixaBank, S.A. amb la finalitat de promoure el voluntariat en els termes exposats.
Cedeixo els drets d'explotació dels continguts que faciliti o publiqui al web de l'Associació de Voluntaris de CaixaBank en els termes que s'exposen a “Cessió de drets d'explotació”