Formació en primers auxilis bàsics a Salamanca

El passat 13 de desembre es va impartir, a càrrec de Creu Vermella, el Taller d'Iniciació en Primers Auxilis Bàsics.

Aquest taller està basat en continguts que permeten la iniciació en conceptes i tècniques bàsiques en Primers Auxilis. D'aquesta manera, els assistents adquireixen les habilitats adequades per poder actuar en cas d'emergència.
 

Algunes qüestions que es van abordar van ser saber actuar enfront de ferides, cops, corts superficials, saber el grau de gravetat d'una lesió, com identificar o actuar en casos d’ictus, infarts, o com fer front a un ennuegament.


Els onze Voluntaris de ”la Caixa” que vam participar ens sentim molt satisfets amb la formació rebuda ja que som conscients que és necessari estar capacitat per desenvolupar correctament la nostra activitat.