Assessorem nutricionalment a les famílies

Comencem a la Delegació de Las Palmas una nova activitat dirigida a l'assessorament nutricional a l'equip de professionals d'Infància i Família de Fundació ADSIS

Una de les conseqüències directes de la crisi econòmica sobre les persones més vulnerables ha estat, en molts casos, la impossibilitat de moltes famílies d'accedir a una alimentació rica, variada i saludable. Les necessitats econòmiques (i fins i tot les ajudes de moltes de les ONG´s en aquest terreny), han fet que la principal base d'alimentació siguin els hidrats de carboni. Com a conseqüència del descrit, han augmentat de forma considerable els índexs d'obesitat infantil.

Són aquestes les raons per les quals els voluntaris de ”la Caixa” de la Delegació de Las Palmas, conjuntament amb els professionals de la Fundació ADSIS, hem pres la iniciativa i hem engegat una sèrie d'accions liderades per una de les nostres voluntàries (amb perfil formatiu i professional que respon a les necessitats d'aquesta acció), que va a facilitar el que es millorin els berenars i sopars dels nens i nenes, impulsant simultàniament la sensibilització i formació per als familiars dels mateixos.

No és la primera ocasió en la qual el voluntariat de l'Associació en aquesta província, amb una visió global i integral d'intervenció, promou l'accés a condicions de salut més idònies d'aquests nens i nenes, ja que a l'inici de l'any també es va facilitar el poder acudir a revisió oftalmológica i adquisició d'ulleres, millorant així el seu rendiment escolar de forma indirecta.

Informació complementària
L'activitat a desenvolupar pel voluntariat tindrà com a escenari la Fundació ADSIS i als usuaris que aquesta entitat atén. La missió de la mateixa és la de construir una societat més justa i solidària mitjançant la promoció integral de persones i grups empobrits i exclosos. Duen a terme aquesta labor a través de processos de desenvolupament individual i col·lectiu, basats en la relació propera, l'acompanyament i el servei eficient, posant especial atenció a acompanyar a adolescents i joves amb realitats de vida complicades en el seu creixement personal, social, educatiu etc.